adres

adres

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 24.03.1950

List od Władysława Witwickiego z b.d B

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

List od Władysława Witwickiego z 07.07.1922

List od Władysława Witwickiego z 10.01.1928

List od Władysława Witwickiego z 02.07.1926

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924