adres

adres

List od Władysława Witwickiego z 10.01.1928

List od Władysława Witwickiego z b.d B

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

List od Władysława Witwickiego z 02.07.1926

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 24.03.1950

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924

List od Władysława Witwickiego z 07.07.1922

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942