adres

adres

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

List od Władysława Witwickiego z b.d B

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 24.03.1950

List od Władysława Witwickiego z 02.07.1926

List od Władysława Witwickiego z 10.01.1928

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

List od Władysława Witwickiego z 07.07.1922