Amsterdam

Amsterdam

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)