Amsterdam

Amsterdam

Prośba o wyrobienie paszportu i wizy z 15.09.1964

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List do Mieczysława Wallisa z 03.08.1963

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

List do Polskiej Akademii Nauk z 28.04.1964

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

Bibliografia Anny Teresy Tymienieckiej

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948