Amsterdam

Amsterdam

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Malvine Husserl z 09.01.1929

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

List do Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966