Belgia

Belgia

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.10. 1966

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 26.12.1947

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.11.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.08.1966

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965