Biblioteka Klasyków Filozofii

Biblioteka Klasyków Filozofii

List do Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1952

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.03.1953

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

List od Danieli Gromskiej z 13.01.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List do Zofii Lissy z 8.06.1954

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1952

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.