Biblioteka Klasyków Filozofii

Biblioteka Klasyków Filozofii

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1952

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1952

List od Ireny Krońskiej z 10.11.1954

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 28.08.1966

List od Ireny Krońskiej z 09.03.1953

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.11.1949

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List od Ireny Krońskiej z 07.09.1954

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List do Ireny Krońskiej z 03.01.1966