Biblioteka Klasyków Filozofii

Biblioteka Klasyków Filozofii

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

List od Ireny Krońskiej z 27.03.1954

List od Ireny Krońskiej z 11.07.1961

List od Ireny Krońskiej z 21.09.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.05.1961

List od Ireny Krońskiej z 09.09.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

Załącznik do listu do Ireny Krońskiej z 21.12.1954

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 25.02.1953

List od Ireny Krońskiej z 25.04.1966

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951