czasopisma naukowe

czasopisma naukowe

List od Ireny Krońskiej z 19.04.1947

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 17.03.1954

List od Kazimierza Wyki z 28.08.1968

List od Stefana Szumana z 03.12.1936

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.12.1922

List od Ireny Krońskiej z 18.03.1947

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List od Ireny Krońskiej z 05.06.1947

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947

List od Jana Patočki z 02.07.1945

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967