czasopisma naukowe

czasopisma naukowe

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.03.1969

Stefan BALEY. OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA ŻEROMSKIEGO. Studium z zakresu psychologii twórczości.

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

List od Stefana Szumana z bd-2

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937