czasopisma naukowe

czasopisma naukowe

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List od Jana Patočki z 23.12.1947

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 23.11.1936

List od Stefana Szumana z bd-2

List od Ireny Krońskiej z 01.02.1947

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List od Ireny Krońskiej z 16.11.1947

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947

List od Stefana Szumana z 03.12.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968