Das literarische Kunstwerk

Das literarische Kunstwerk

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1933

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.10.1934

List od Stefana Szumana z 03.03.1942

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 09.02.1969

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

Opinia o pracy doktorskiej Katarzyny Rosner-Graff z 16.11.1968

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935

Wykaz publikacji z 04.01.1937