Das literarische Kunstwerk

Das literarische Kunstwerk

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.10.1934

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 2

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

List od Mieczysława Wallisa z 13.03.1936

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.03.1935

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1933

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947