David Hume

David Hume

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923

List od Jana Patočki z 22.05.1949

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 21.05.1920

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 12.10.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923