dedykacja

dedykacja

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1923

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.10.1937

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.03.1964

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1961

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 05.01.1934

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.10.1937

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

List od Henryka Elzenberga z 18.03.1964

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1936

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935

List od Kazimierza Wyki, Bronisława Baczko i Witolda Kuli z 16.12.1966

List od Władysława Witwickiego z 30.12.1936