dedykacja

dedykacja

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.05.1935

List od Henryka Elzenberga z 18.03.1964

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1961

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.03.1964

List od Kazimierza Wyki, Bronisława Baczko i Witolda Kuli z 16.12.1966

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 04.03.1936

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

List od Władysława Witwickiego z 26.04.1923

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1924

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.12.1936

List od Władysława Witwickiego z b.d E

List od Władysława Witwickiego z 30.12.1936