działalność odczytowa

działalność odczytowa

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1966

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939

List od Konstantego Michalskiego z 21.07.1938

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.03.1937

List od Stefana Żółkiewskiego z 13.12.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963