działalność odczytowa

działalność odczytowa

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967

List od Ireny Sławińskiej z 19.12.1954

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 22.01.1937

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List od Konstantego Michalskiego z 21.07.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.12.1924

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 24.01.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 23.03.1958