dziekan

dziekan

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.06.1960

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 23.02.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.06.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1934

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.10.1962

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1967

List od Władysława Tatarkiewicza z 11.01.1961

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.06.1924