Edmund Husserl

Edmund Husserl

List od Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1917

List do Ireny Krońskiej z 03.01.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.02.1936

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

List od Felixa Kaufmanna z 27.04.1935

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.10.1936

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

List do Ireny Krońskiej z 18.03.1966

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.05.1935

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970