Fenomenologia

Fenomenologia

List od Władysława Witwickiego z 22.12.1921

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 23.10.1935

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1920

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 17.11.1965

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.10.1918