Fenomenologia

Fenomenologia

List od Władysława Witwickiego z 22.12.1921

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.12.1944

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937

List od Stefana Morawskiego z bd 4

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.09.1921

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.12.1960