Fenomenologia

Fenomenologia

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.10.1918

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List od Władysława Witwickiego z 22.12.1921

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.03.1930

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1920

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.12.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920