Fenomenologia

Fenomenologia

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10.1950

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 29.10.1956

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.07.1934

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

Pocztówka od Henryka Mehlberga z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1920

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1936