Fenomenologia

Fenomenologia

List od Ireny Krońskiej z 12.06.1946

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.12.1944

List od Stefana Szumana z 16.06.1939

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.10.1966

List od Józefa Tischnera z 18.08.1969

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List od Edmunda Husserla z 21.12.1930

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List od Edmunda Husserla z 23.12.1928

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935