Fenomenologia

Fenomenologia

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 21.03.1969

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 28.06.1967

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 29.06.1967