Fenomenologia

Fenomenologia

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.03.1968

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.02.1969

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 29.06.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10.1950

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Józefa Tischnera z 28.04.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List od Jana Patočki z 26.10.1965

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937