Fenomenologia

Fenomenologia

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1918

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List od Władysława Witwickiego z 22.12.1921

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967