Fenomenologia

Fenomenologia

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.02.1924

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.10.1966

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 06.03.1968

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967