Franz Brentano

Franz Brentano

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.03.1958

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964