Franz Brentano

Franz Brentano

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.03.1958

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

List od Ireny Krońskiej z b.d.07.1961

List od Ireny Krońskiej z 11.07.1961

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958

Pocztówka od Ireny Krońskiej z 15.08.1966