Getynga

Getynga

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

List od Malvine Husserl z 06.05.1928

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.07.1914

Curriculum vitae z bd.04.1921

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1915

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921