gratulacje

gratulacje

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.03.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923

List do Karola Wojtyły z 01.04.1964

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 06.03.1958

List od Haliny Poświatowskiej z 25.07.1964

List od Witolda Lutosławskiego z 07.02.1968

List od Władysława Witwickiego z b.d E

List do Mieczysława Wallisa z 05.02.1966