gratulacje

gratulacje

List od Witolda Lutosławskiego z 07.02.1968

List do Mieczysława Wallisa z 05.02.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966

List od Konstantego Michalskiego z 05.01.1944

List od Władysława Witwickiego z b.d E

List od Haliny Poświatowskiej z 25.07.1964

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920

List od Władysława Witwickiego z 31.05.1919

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.04.1968