gratulacje

gratulacje

List od Władysława Witwickiego z 31.05.1919

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.03.1925

List do Mieczysława Wallisa z 05.02.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.02.1931

List od Konstantego Michalskiego z 05.01.1944

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.12.1933

List od Witolda Lutosławskiego z 07.02.1968

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1920