gratulacje

gratulacje

List od Władysława Witwickiego z 10.01.1928

List do Władysława Tatarkiewicza z 04.11.1960

List do Karola Wojtyły z 01.04.1964

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 06.03.1958

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.03.1925

List od Witolda Lutosławskiego z 07.02.1968

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931

List od Władysława Witwickiego z b.d E

List od Haliny Poświatowskiej z 25.07.1964

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.02.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934