Henri Bergson

Henri Bergson

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1917

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925