Henri Bergson

Henri Bergson

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1925

List do Henryka Skolimowskiego z 06.11.1967