Henri Bergson

Henri Bergson

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.09.1921

List od Edmunda Husserla z 20.06.1917

List od Władysława Witwickiego z b.d E

List od Edmunda Husserla z bd.10.1915

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

Spis prac z 04.11.1952

List od Kazimierza Twardowskiego z 28.08.1921