honorarium

honorarium

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 24.02.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1952

List do Stefana Błachowskiego z 10.02.1949

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.06.1952

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.07.1951

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921