honorarium

honorarium

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1961

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Ireny Krońskiej z 18.03.1947

List od Ireny Krońskiej z 13.01.1961

List od Jana Patočki z 22.05.1949

List od Ireny Krońskiej z 16.07.1954

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 10.08.1922

List do Stefana Błachowskiego z 10.02.1949