Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii

Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii

List od Edmunda Husserla z 04.05.1918

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List od Ireny Krońskiej z 05.01.1966 (1)

List od Ireny Krońskiej z 15.10.1965

List do Ireny Krońskiej z 18.10.1965

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1967

List od Ireny Krońskiej z 27.09.1965

List od Edmunda Husserla z 11.06.1932

List do Ireny Krońskiej z 18.03.1966