Immanuel Kant

Immanuel Kant

Zaświadczenie od Ireny Krońskiej z 10.06.1955

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.06.1924

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.06.1951

Załącznik do listu do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

List od Jana Marii Bocheńskiego z 28.08.1957

List od Ireny Krońskiej z 21.02.1955

List do Ireny Krońskiej z 07.04.1955

List od Ireny Krońskiej z 16.07.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.03.1954