Immanuel Kant

Immanuel Kant

List od Jana Marii Bocheńskiego z 28.08.1957

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.01.1953

Zaświadczenie od Ireny Krońskiej z 10.06.1955

List od Ireny Krońskiej z 21.02.1955

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1924

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.09.1969

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List od Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1966

List od Władysława Witwickiego z 05.04.1923

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927