Immanuel Kant

Immanuel Kant

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 10.12.1953

List od Jana Marii Bocheńskiego z 28.08.1957

List do Zofii Lissy z 8.06.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.01.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1951

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 18.07.1951