Jerzy Gałecki

Jerzy Gałecki

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 15.02.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.10.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.04.1961

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.10.1953

List od Mieczysława Wallisa z 19.01.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.10.1962

List do Mieczysława Wallisa z 17.01.1962

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.05.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 06.11.1951