język niemiecki

język niemiecki

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

List do Tadeusza Czeżowskiego z 16.11.1954

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.03.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 14.02.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962