język niemiecki

język niemiecki

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.03.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 14.02.1939