język niemiecki

język niemiecki

List do Tadeusza Czeżowskiego z 16.11.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.02.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 14.02.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966