John Locke

John Locke

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.03.1954

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923