John Locke

John Locke

List od Ireny Krońskiej z 22.10.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

List do Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1923

List od Ireny Krońskiej z 03.06.1954

List od Ireny Krońskiej z 18.01.1954

List od Ireny Krońskiej z 10.02.1954

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List do Ireny Krońskiej z 24.01.1955

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921