John Locke

John Locke

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 09.03.1954

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

Załącznik do listu do Ireny Krońskiej z 21.12.1954

List od Ireny Krońskiej z 10.02.1954

List od Ireny Krońskiej z 18.01.1954

List od Ireny Krońskiej z 22.10.1960

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.08.1922

List od Ireny Krońskiej z 03.06.1954

List do Ireny Krońskiej z 24.01.1955

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970