kariera naukowa

kariera naukowa

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.12.1933

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931

List od Henryka Mehlberga z 26.01.1946

List od Edmunda Husserla z 31.12.1928

List od Henryka Mehlberga z 20.04.1947

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923