Kartezjusz

Kartezjusz

List do Ireny Krońskiej z 24.01.1955

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

List od Ireny Krońskiej z 21.09.1954

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List od Henryka Elzenberga z 23.06.1951

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.03. 1953

List do Ireny Krońskiej z 07.04.1955

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Ireny Krońskiej z 07.09.1954