Kartezjusz

Kartezjusz

List od Ireny Krońskiej z 03.06.1954

List od Ireny Krońskiej z 09.09.1954

List do Ireny Krońskiej z 19.01.1955

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List do Ireny Krońskiej z 07.04.1955

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1955

List od Ireny Krońskiej z 08.06.1955

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List od Henryka Elzenberga z 23.06.1951