Kartezjusz

Kartezjusz

List od Ireny Krońskiej z 07.09.1954

List do Ireny Krońskiej z 24.01.1955

List od Ireny Krońskiej z 09.05.1947

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List od Henryka Elzenberga z 23.06.1951

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List od Ireny Krońskiej z 09.09.1954

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1955

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List do Ireny Krońskiej z 19.01.1955