Kartezjusz

Kartezjusz

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1947

List od Ireny Krońskiej z 09.09.1954

List do Ireny Krońskiej z 07.04.1955

List do Ireny Krońskiej z 19.01.1955

List od Ireny Krońskiej z 03.06.1954

List do Ireny Krońskiej z 24.01.1955

List od Ireny Krońskiej z 21.09.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 23.03. 1953

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970

List od Ireny Krońskiej z 08.06.1955