koszty podróży

koszty podróży

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1964

List od Stefana Żółkiewskiego z 13.12.1966

List do Polskiej Akademii Nauk z 04.06.1966

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

List od Tadeusza Czeżowskiego z 01.06.1950

List od Jana Marii Bocheńskiego z 24.04.1957

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.01.1968

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List do Polskiej Akademii Nauk z 01.07.1963