Kwartalnik Filozoficzny

Kwartalnik Filozoficzny

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.05.1946

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.09. 1949

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 22.11.1948

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 15.06.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.12.1949

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.06.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.09.1924

Wykaz publikacji z 04.01.1937

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z b.d. 02.1949