Leopold Blaustein

Leopold Blaustein

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.12.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.09.1926

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.03.1959

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.03.1959

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.06.1937

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 30.03.1963

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

Spis prac z 04.11.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1930