literatura

literatura

List od Wacława Borowego z 08.12.1939

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List od Władysława Witwickiego z 08.04.1925

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Wacława Borowego z 30.03.1939

List od Henryka Markiewicza z 20.09.bd

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.12.1938

List od Wacława Borowego z 29.05.1939

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938