literatura

literatura

List do Henryka Markiewicza z 22.02.1964

List od Haliny Poświatowskiej z 25.07.1964

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List od Wacława Borowego z 29.05.1939

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.12.1938

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936