literatura

literatura

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.08.1923

List od Wacława Borowego z 29.05.1939

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Stefana Szumana z 12.12.1941