literatura

literatura

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936

List od Władysława Witwickiego z 08.04.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.03.1922

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List od Wacława Borowego z 08.12.1939