Medytacje

Medytacje

List od Malvine Husserl 15.05.1931

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931

List do Ireny Krońskiej z 24.01.1955

List od Ireny Krońskiej z 04.04.1955

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List do Ireny Krońskiej z 07.04.1955

List od Ireny Krońskiej z 08.06.1955