ministerstwo

ministerstwo

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.03.1925

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.11.1926

List od Władysława Witwickiego z 28.02.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.01.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

List od Bogdana Suchodolskiego z 05.09.1945

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1925

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1923