Monachium

Monachium

List od Hansa Corneliusa z 05.11.1935

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List od Malvine Husserl z 12.12.1920

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 16.11.1918

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 27.07.1918

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

List od Zofii Lissy z 27.01.1968

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921