Monachium

Monachium

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 25.08.1934

List od Alexandra Pfändera z 18.05.1933

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 27.07.1918

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 16.11.1918

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 28.03.1921

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937