Monadologia

Monadologia

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.04.1937

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 22.04.1937

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.08.1934

List od Henryka Elzenberga z 23.06.1951

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 16.10.1932

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 21.09.1968