Nicolai Hartmann

Nicolai Hartmann

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.01.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.09.1948

Recenzja „O dziele literackim” Henryka Markiewicza

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

List od Fritza Kaufmanna z 23.07.1957

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 29.06.1967

List od Malvine Husserl z 14.01.1936