odczyt

odczyt

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.01.1965 A

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1933

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.10.1948, s. 1-2.

List od Jana Marii Bocheńskiego z 24.04.1957

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.10.1937

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

List od Marii Gołaszewskiej z 24.04.1966

Kartka pocztowa do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1952

List od Stefana Szumana z 01.06.1939