odczyt

odczyt

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List od Tadeusza Czeżowskiego z 05.04.1965

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.05.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969

List od Tadeusza Czeżowskiego z 13.12.1956

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.09.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.12.1924

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 24.10.1936