odczyt

odczyt

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 19.06.1948

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.03. 1963

List do Tadeusza Czeżowskiego z 27.09.1949

List od Stefana Szumana z 01.06.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.04.1923

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 16.05.bd

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967