odczyt

odczyt

List od Stefana Morawskiego z 27.10.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.10.1937

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.12.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.07.1969

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.11.1936

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1927

List do Stefana Żółkiewskiego z 11.03.1965

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947