odczyt

odczyt

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 12.03.1956

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 14.04.1969

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.11.1938

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.11.1949

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.10.1948, s. 1-2.

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1938

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.01.1939