Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 21.01.1961

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 10.12.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1954

List od Tadeusza Zabłudowskiego z 07.11.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969

List od Adama Bromberga z 22.01.1964

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 24.02.1969

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 14.05.1954