PAU

PAU

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 21.11.1948

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.03.1948

List od Kazimierza Nitscha z 09.06.1948

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List od Stanisława Wędkiewicza z 13.05.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

List do Polskiej Akademii Umiejętności z 17.03.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.11.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 11.01.1948