PAU

PAU

Spis prac z 04.11.1952

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

List od Stanisława Wędkiewicza z 22.02.1949

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List od Kazimierza Nitscha z 09.06.1948

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.04.1949

List od Stanisława Wędkiewicza z 26.04.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10.1950