PAU

PAU

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10.1950

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.04.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1952

List do Mieczysława Wallisa z 14.12.1947

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963

List od Stanisława Wędkiewicza z 01.04.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.01.1949

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949

Notatki do odczytu z b.d.

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

List od Stanisława Wędkiewicza z 28.05.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.03.1948