PAU

PAU

List do Ireny Krońskiej z 12.01.1955

List do Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1952

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949

Biogram Konstantego Michalskiego z bd c

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.04.1950

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

Notatki do odczytu „Spór o istnienie świata między idealizmem a realizmem” z 20.07.1945

List od Stanisława Wędkiewicza z 11.01.1948

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947