plany wydawnicze

plany wydawnicze

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

List od Edmunda Husserla z 10.02.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

List od Juliusza Kleinera z 21.07.1945

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 16.11.1918

List od Kazimierza Wyki, Bronisława Baczko i Witolda Kuli z 16.12.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

List do Danieli Gromskiej z 10.09.1963

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.04.1951