plany wydawnicze

plany wydawnicze

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1958

List od Juliusza Kleinera z 21.07.1945

List od Ireny Krońskiej z 07.06.1955

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931

List od Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1949

List od Józefa Tischnera z 18.08.1969

List do Danieli Gromskiej z 10.09.1963

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

List od Kazimierza Wyki, Bronisława Baczko i Witolda Kuli z 16.12.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920