plany wydawnicze

plany wydawnicze

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.04.1951

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List od Józefa Tischnera z 18.08.1969

List od Juliusza Kleinera z 21.07.1945

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Edmunda Husserla z 10.02.1932

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931

List od Ireny Krońskiej z 07.06.1955

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

List od Ireny Krońskiej z 19.05.1954