poezja

poezja

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List od Stefana Szumana z 20.03.1942

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 17.05.1922

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.08.1922

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947