Polska

Polska

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.02.1962

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.01.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.04.1950

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.01.1960

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.09.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.08.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.03.1959

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.09.1960