Polska

Polska

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.08.1937

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List do Władysława Tatarkiewicza z 18.03.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.02.1962

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.01.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.04.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 08.10.1927