Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947

Referat Janiny Makoty z 18.06.1956

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.06.1966

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.10.1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952

Spis prac z 04.11.1952

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd