Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

Pocztówka do Władysława Tatarkiewicza z 03.05. 1963

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.12.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.12.1957

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.10.1969

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.05.1961

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.10.1965

List od Kazimierza Twardowskiego z 01.09.1936

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.09.1947