Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Polskie Towarzystwo Filozoficzne

List od Kazimierza Twardowskiego z 01.09.1936

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 19.06.1948

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 19.10.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 18.02.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 13.04.1962

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.02.1928

Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego PTF z 12.05.1957

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.02.1938

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1930