problemy finansowe

problemy finansowe

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List do Ireny Krońskiej z 13.07.1954

List od Fritza Kaufmanna z 03.11.1935

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.01.1964

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.11.1926

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.10.1927

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.05.1953

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944

List od Ireny Krońskiej z 05.10.1947