problemy redakcyjne

problemy redakcyjne

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.03.1937

List od Edmunda Husserla z 10.02.1932

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.11.1936

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1933

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951