problemy redakcyjne

problemy redakcyjne

List od Ireny Krońskiej z 16.08.1963

List od Edmunda Husserla z 10.02.1932

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1933

List od Władysława Tatarkiewicza z 06.12.1938

List do Ireny Krońskiej z 22.08.1963

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.03.1937

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.11.1936

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951