problemy wydawnicze

problemy wydawnicze

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

List od Władysława Witwickiego z b.d D

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

List od Władysława Witwickiego z 04.01.1929

List od Bogdana Suchodolskiego z 14.02.1946

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

List od Bogdana Suchodolskiego z 07.10.1945

List od Henryka Skolimowskiego z 07.12.1967

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 17.11.1965