problemy wydawnicze

problemy wydawnicze

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List do Mieczysława Wallisa z 17.01.1962

List od Władysława Witwickiego z 26.02.1925

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.04.1966

List od Władysława Witwickiego z b.d D

List od Kazimierza Wyki z 28.08.1968

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939

List od Ireny Krońskiej z 10.01.1955

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

List od Henryka Skolimowskiego z 07.12.1967

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

List od Bogdana Suchodolskiego z 07.10.1945