przeżycie estetyczne

przeżycie estetyczne

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967

List od Karola Irzykowskiego z 04.03.1936

Odczyt Romana Ingardena na XIV Międzynarodowym Kongresie Filozofii w Wiedniu z 02.09.1968 – 09.09.1968

List od Stefana Szumana z 08.01.1942

List od Stefana Szumana z 02.06.1942

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939