przyjacielskie stosunki

przyjacielskie stosunki

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.12.1922

List od Mieczysława Wallisa z 09.02.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 01.03.1936

List od Stefana Szumana z 06.03.1939

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 27.02.1939

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List od Stefana Szumana z 18.07.bd

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 16.04.1942