przyjacielskie stosunki

przyjacielskie stosunki

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 01.03.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 09.04.1927

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.03.1964

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.07.1934

List od Władysława Witwickiego z 11.12.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 19.11.1942

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.05.1923

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.11.1922

List od Jana Patočki z 26.10.1965

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 17.12.1931

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.12.1922