przyjacielskie stosunki

przyjacielskie stosunki

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 24.04.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

List od Władysława Witwickiego z 18.05.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.07.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 29.06.1927

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 16.04.1942

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1931

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 01.03.1936

List od Mieczysława Wallisa z 09.02.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd