przyjacielskie stosunki

przyjacielskie stosunki

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.07.1934

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 21.02.1939

List od Edmunda Husserla z 20.06.1917

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 27.02.1939

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 08.07.1931

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.11.1922

List od Henryka Elzenberga z 18.03.1964