publikacje

publikacje

List od Tadeusza Czeżowskiego z 06.11. 1948

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.05.1946

List od Zofii Lissy z 15.03.1949

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Hansa Lippsa z 24.07.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.09. 1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 06.03.1958

List od Stefana Szumana z bd-2