publikacje

publikacje

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 13.02.1953

List do Zofii Lissy z 5.03.1949

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

List od Tadeusza Czeżowskiego z 27.01.1950

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 30.09.1949

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1948

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1919

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)