publikacje

publikacje

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.12.1948

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

List od Tadeusza Czeżowskiego z 24.01.1967

List do Danieli Gromskiej z 04.02.1946

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.05.1950

List od Zofii Lissy z 14.02.1949 oraz Załącznik

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 02.09.1949

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.03.1970

List od Tadeusza Czeżowskiego z 10.12.1949